Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Above the clouds (28x19,36cm)
pencil on paper 2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét